Jedyne w Londynie warsztaty
z dr Dariuszem Tarczyńskim

Jak inteligentnie
wykorzystać
kapitał ludzki

Prowadzący

Psycholog biznesu, założyciel i dyrektor Instytutu Nieinwazyjnej Analizy Osobowości. Twórca oryginalnych metod analizy osobowości na podstawie interpretacji wyglądu i wypowiedzi. Autor książek: „Jak odczytać człowieka z wyglądu”, „Zrozumieć człowieka z wyglądu”, „Psychografologia”, „Słowa klucze” oraz wielu artykułów poświęconych komunikacji interpersonalnej i technikom nieinwazyjnej analizy osobowości oraz psychologii biznesu.

Ekspert w dziedzinie mowy ciała, komunikacji i autoprezentacji, wielokrotnie zapraszany do programów TVP 1, TVP 2, TV Polsat Biznes. Pomysłodawca, realizator i prowadzący cykl programów. „BUSINESS MENU - BIZNESMENI” emitowanych w TV Polsat Biznes.

Wykładowca psychologii biznesu na wyższych uczelniach, m.in. w Wyższej Szkole Psychologii i Zarządzania oraz Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

Trener/coach o bogatym, wieloletnim doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń i warsztatów rozwijających i wzmacniających kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej i zarządzającej oraz zespołów pracowniczych. Zrealizował ponad 10 000 godzin szkoleń m.in. w zakresie komunikacji i technik sprzedażowych, motywowania pozafinansowego, kierowania i zarządzania zespołem, kreowania wizerunku i wystąpień publicznych, technik negocjacyjnych i wywierania wpływu, zarządzania sytuacją kryzysową.
Negocjator, doradca w kreowaniu wizerunku polityków, przedsiębiorców.

Szkolenia poprowadzi wg. autorskiej metody - warsztatowo i na emocjach. Taki sposób prowadzenia szkoleń sprawia, że przekazywana wiedza przyswajana jest z zaangażowaniem i trwale, oraz silnie motywuje uczestników szkolenia do natychmiastowego wykorzystania nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce.

Program